Banner Image

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

1. Opis usluge

Ovi Uslovi korišćenja Usluga primenljivi su na sve korisnike online medijskih usluga, Usluga distribucije sadržaja i Usluga koje pružaju zajednice putem svog web sajt video strimovanih Usluga smeštenih pod www.veselaporodica.com i srodnih domena, poddomena, aplikacija za mobilne uređaje, računare i TV ( pojedinačno i kolektivno nazvanih „Usluge“). Ovi Uslovi uređuju Vašu upotrebu Usluga Vesele Fabrike, uključujući sve funkcionalnosti, karakteristike, streaming Usluga, audio, vizuelni, pisani medij, PDF, web sajt linkove, korisnički interfejs, kao i sav sadržaj i softver povezan sa Uslugama koje pruža Vesela Fabrika u daljem tekstu „Kompanija“.

2. Prihvatanje uslova

Kompanija će imati pravo, da po sopstvenom nahođenju, modifikuje, dodaje ili uklanja bilo koje uslove ili termine ovih Uslova korišćenja bez obaveštenja ili odgovornosti prema Vama. Sve promene ovih Uslova korišćenja stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja već pomenutih promena. Ovim se slažete da povremeno pregledate date Uslove korišćenja usluga i saglasni ste da svako naknadno korišćenje Usluga nakon promena ovih Uslova korišćenja predstavlja Vaše prihvatanje svih takvih promena.

3. Promene uslova

Kompanija će imati pravo, da po sopstvenom nahođenju, modifikuje, dodaje ili uklanja bilo koje uslove ili termine ovih Uslova korišćenja bez obaveštenja ili odgovornosti prema Vama. Sve promene ovih Uslova korišćenja stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja već pomenutih promena. Ovim se slažete da povremeno pregledate date Uslove korišćenja usluga i saglasni ste da svako naknadno korišćenje Usluga nakon promena ovih Uslova korišćenja predstavlja Vaše prihvatanje svih takvih promena.

4. Pristup i upotreba usluge

Korisnici koji pristupaju Uslugama moraju imati najmanje trinaest (13) godina. Korisnici koji se registruju za Usluge i korisnik koji otprema generisani sadržaj mora imati najmanje osamnaest (18) godina. Kompanija ne tvrdi da se Uslugama može zakonito pristupiti sa bilo koje određene lokacije. Pristup Uslugama možda neće biti legalan od strane određenih osoba ili u određenim državama ili će možda zahtevati odobrenje ili registraciju vlade. Kada pristupate Uslugama, Vi ste jedini odgovorni za poštovanje zakona i propisa Vaše jurisdikcije.

5. Vaše ponašanje

Usluge se mogu koristiti isključivo u zakonite svrhe koje se odnose na striming i srodne materijale. Kompanija izričito zabranjuje bilo kakvu upotrebu Usluga u bilo koje druge svrhe osim onih koje Kompanija odredi, i svi korisnici se slažu da ne koriste Usluge na način i u svrhe koje Kompanija nije propisala.

Zabranjeno vam je da kršite ili pokušavate da narušite bezbednost Usluga, uključujući, bez ograničenja, (a) pristup podacima koji nisu namenjeni određenom korisniku ili prijavljivanje na server ili nalog kojem korisnik nije ovlašćen da pristupi, (b) pokušaj ispitivanja, skeniranja ili testiranja sigurnosti sistema ili mreže ili kršenje mera bezbednosti ili autentifikacije bez odgovarajućeg ovlašćenja, (c) pokušaj ometanja usluge bilo kom korisniku, hostu ili mreži, uključujući, bez ograničenja, putem izlaganja Usluga virusu, preopterećivanjem, „preplavljivanjem“, „neželjenom poštom“, „mailbombing-om“ ili „rušenjem sistema“, (d) ​​falsifikovanje bilo kog zaglavlja TCP / IP paketa ili bilo kog dela zaglavlja u bilo kojoj poruci elektronske pošte ili objavljivanih vesti, ( e) skrnavljenje ili prikupljanje podataka ili (f) upotreba robota za preusmeravanje ili promene podataka isplata.

Kršenje sigurnosti sistema ili mreže i/ili neprikladno ponašanje može rezultirati građanskom ili krivičnom odgovornošću. Kompanija će istražiti slučajeve koji mogu uključivati ovakva kršenja i može angažovati i sarađivati sa organima za sprovođenje zakona u procesuiranju korisnika koji su umešani u kršenja takve vrste.

6. Informacije o korisniku

Vi ste isključivo odgovorni za informacije koje unosite ili otpremate na Usluge, garantujete i zastupate da imate pravo i ovlašćenje da se registrujete za Usluge i objavljujete generisani sadržaj korisnika. Kompanija zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju odluči da li su informacije koje unesete ili otpremite odgovarajuće, i da li su u skladu sa Uslovima korišćenja Usluga, ostalim politikama Kompanije i važećim zakonima i propisima. Ukoliko se registrujete za korišćenje Usluga, od Vas će se tražiti da navedete određene informacije, uključujući važeću adresu elekronske pošte. Garantujete i potvrđujete da su sve te informacije važeće i tačne i da će se ažurirati.

Vaša prava na privatnost navedena su u našoj Politici privatnosti koja se nalazi na https://veselaporodica.com/pag... . Kompanija zadržava pravo da Vam nudi usluge i proizvode Kompanije ili usluge nezavisnih kompanija (trećih strana) na osnovu preferenci koje identifikujete prilikom registracije i bilo kada nakon toga, osim ako ne odbijete primanje usluga i proizvoda nezavisnih kompanija (trećih strana).

7. Korisničko ime / Lozinka / Sigurnost

Odgovorni ste za održavanje poverljivosti svojih podataka koji se odnose na Usluge, uključujući Vaše korisničko ime i lozinku. Takođe, odgovorni ste za sve upotrebe Vašeg korisničkog imena i lozinke, bez obzira na to da li ste ih Vi odobrili ili ne. Ako želite da neko drugi koristi Vaš uređaj, važno je da se uvek odjavite sa platforme kako niko drugi ne bi imao pristup Vašem sadržaju.

Slažete se da ćete odmah obavestiti Kompaniju o neovlašćenoj upotrebi Vašeg korisničkog imena i lozinke.

8. Korišćenje usluga

Usluge se nude isključivo za video streaming i srodne materijale i samo su veza za video streaming i srodne materijale.

Svaki korisnik je jedini odgovoran za odluku da li su ponuđene usluge pogodne za njegove potrebe i da li usluge odgovaraju njegovim potrebama.

Kompanija Vam daje ograničenu, neekskluzivnu licencu za pristup i upotrebu Usluga u Vaše lične i nekomercijalne svrhe. To uključuje prava na pregled sadržaja na web sajtu kompanije i njenim aplikacijama.

Ako odlučite da pristupite bilo kojoj komponenti Usluga za koju postoji naknada, pristajete da blagovremeno plaćate sve naknade i troškove povezane sa Vašim nalogom. Sve pomenute naknade i troškovi (uključujući poreze i zakasnele naknade, prema potrebi) naplaćivaće se sa Vaše kreditne kartice. Svaki korisnik se slaže da će čuvati važeće podatke o kreditnoj kartici kao deo podataka o Vašem računu kada je to primenljivo.

9. Pristup uslugama - pretplate i kupovine

Usluge Vam mogu omogućiti pristup digitalnom sadržaju uz plaćanje po principu pregleda, pretplate, iznajmljivanja ili kupovine. Osnova po kojoj je digitalni sadržaj dostupan u Uslugama biće naznačena na stranici proizvoda koja je namenjena detaljnim informacijama o njemu i za koji možete kupiti digitalni sadržaj. Podložno Vašoj uplati bilo koje primenjive i važeće naknade, kupovine, pretplate, zakupa ili plaćanja po pregledu, Kompanija vam dodeljuje neekskluzivno, neprenosivo, lično, nelicencirano, ograničeno pravo i licencu za gledanje video strima na osnovu odgovarajuće naknade, kupovine, pretplate, iznajmljivanja ili plaćanja po pregledu koji ste odabrali.

Kompanija ne daje garancije u pogledu rezolucije i kvaliteta vašeg digitalnog sadržaja tokom strimovanja. Kvalitet i brzina Vašeg protoka digitalnog sadržaja ima mnogo različitih promenljivih, uključujući brzinu konekcije, lokaciju, brzinu preuzimanja, uređaje, plejer i propusni opseg.

10. Plaćanje i naplata

Digitalni sadržaj dostupan pod određenim planovima plaćanja, uključujući plaćanje po pregledu, pretplatu, članstvo ili zakupninu, s vremena na vreme će se menjati po isključivom nahođenju Kompanije. Kompanija ne garantuje dostupnost određenog plana plaćanja.

Kupovinom uz određen način plaćanja izričito se slažete da smo ovlašćeni da naplaćujemo odabrani paket prema načinu plaćanja koji odredite. U mogućnosti ste da ažurirate promenu ovih podataka u bilo kom trenutku, tako što ćete se prijaviti u svoju videoteku i kliknuti na karticu postavki ispod korisničkog imena.

Fakture (potvrde o plaćanju, priznanice) se šalju nakon uspešne naplate na registrovani nalog elekronske pošte. Vaša pretplata će nastaviti da važi osim ili sve dok je ne otkažete ili je mi ne obustavimo. Vaš paket koji plaćate morate otkazati, u skladu sa uslovima tog određenog paketa, pre sledeće naplate kako biste izbegli naplatu istog.

11. Komentari i predlozi korisnika

Iako Kompanija ceni povratne informacije korisnika, budite precizni u komentarima i ne predlažete kreativne ideje, izume ili sugestije.

Ako, uprkos našem zahtevu, korisnici pošalju kreativne ideje, izume ili sugestije, sva takvi predlozi (sugestije) će biće u potpunosti ili delimično vlasništvo Kompanije. Kompanija će posedovati isključivo sva sada poznata ili kasnije otkrivena prava na predloge i imaće pravo na neograničenu upotrebu predloga u bilo koju svrhu, komercijalnu ili neku drugu, bez nadoknade korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani.

Nijedan deo podnošenja predloga ne podleže nikakvoj obavezi o poverljivosti i Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu ili obelodanjivanje istih.

12. Intelektualna svojina

Vesela Fabrika i bilo koji drugi zaštitni znaci i zaštitna imena Kompanije, kao i sve njihove varijacije, jesu i ostaće zaštitni znaci i zaštitna imena i ekskluzivno vlasništvo Kompanije, a svaka neovlašćena upotreba gore pomenutih je zabranjena.

Usluge (uključujući, bez ograničenja, sve programe, usklađene binarne datoteke, izgled interfejsa, tekst interfejsa, dokumentaciju, resurse i grafiku) su jedino i ekskluzivno vlasništvo Kompanije i zaštićene su autorskim pravima, zaštitnim znakom i drugom intelektualnom svojinom, opštim i zakonom propisanim ( državnim)  zakonima Sjedinjenih Američkih Država i drugih država.

Slažete se da Vesela Fabrika poseduje i zadržava sva prava na Usluge i da je taj sadržaj u isključivom vlasništvu i pod kontrolom dobavljača ( provajdera) sadržaja, a sav takav materijal je zaštićen autorskim pravima, žigom i zaštićen autorskim pravima, zaštitnim znakom i drugom intelektualnom svojinom koja je uobičajena i zakonski propisana zakonima Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja.

Ne možete prodavati ili menjati Usluge ili sadržaj Usluga, niti reprodukovati, prikazivati, javno izvoditi, distribuirati ili na bilo koji način koristiti Usluge u bilo koju svrhu.

13. Društvene mreže

Korisnici mogu imati mogućnost Tvitter-a, Facebook-a ili drugih Usluga društvenih mreža putem Usluga za deljenje veza i sadržaja. Korisnici preuzimaju ovu opciju kao svoju isključivu odgovornost, uključujući, ali ne ograničavajući se na poštovanje svih uslova i odredbi Usluga društvenih mreža.

14. Korišćenje softvera

Ako Usluge zahtevaju ili uključuju softver za preuzimanje kao što je aplikacija ili upotrebu softvera kojeg Kompanija pruža za izdavače, Kompanija daje ličnu, ograničenu, neekskluzivnu i neprenosivu licencu za upotrebu softvera, svih njegovih delova, sve dokumentacije, i svih ažuriranja (pojedinačno i kolektivno „Softver“) samo u svrhe povezane sa video strimingom i srodnim aktivnostima putem www.veselaporodica.com . Korisnici neće modifikovati, menjati, stvarati izvedena dela, vršiti inverzni inženjering, razlagati, uključivati u drugi softver, prevoditi softver ili koristiti softver u bilo koje druge svrhe.

Korisnici neće kopirati, reprodukovati, prenositi, iznajmljivati, zakupljivati, preprodavati, podlicencirati, dodeljivati, distribuirati ili na bilo koji drugi način prenositi Softver ili ovu licencu.

Ova licenca ne dozvoljava korisnicima da koriste Softver na bilo kom uređaju koji korisnik ne poseduje ili ne kontroliše, a korisnik ne sme distribuirati ili učiniti Softver dostupnim preko mreže na kojoj bi Softver mogao istovremeno biti  korišćen od strane više uređaja.

Korisnici se slažu da Softver, uključujući specifični dizajn i strukturu, predstavlja zaštićene i poverljive informacije, poslovne tajne i / ili intelektualnu svojinu Kompanije. Pristajete da nećete otkrivati, pružati ili na bilo koji drugi način stavljati na raspolaganje takve zaštićene i poverljive informacije, poslovne tajne ili zaštićeni materijal u bilo kom obliku bilo kojoj trećoj strani ili koristiti zaštićene i poverljive informacije, poslovne tajne ili zaštićeni materijal u svoju korist ili u korist bilo kog trećeg lica.

Korisnici prihvataju i slažu se da će upotreba Softvera možda zahtevati od Kompanije da pribavi broj mobilnog telefona korisnika a možda i sličnih dodatnih informacija kako bi korisnik pristupio Softveru.

Korisnici se slažu da Kompanija može prikupljati i koristiti tehničke podatke i povezane informacije koje se povremeno prikupljaju kako bi olakšala pružanje ispravki, podršku za proizvode i druge usluge. Kompanija može da koristi ove podatke, pod uslovom da su u obliku koji lično ne identifikuje korisnika.

Kompanija će imati pravo, a Vi se sa tim slažete, da po sopstvenom nahođenju i uz razumno objavljeno obaveštenje koje može biti poslato na Vašu adresu elekronske pošte, revidira, automatski ažurira ili na bilo koji drugi način modifikuje softver, u bilo kom trenutku. Korisnici koji nastavljaju upotrebu Softvera ovim činom prihvataju i daju pristanak na gore pomenute promene.

Ova licenca važi dok je korisnik ili Kompanija ne ukinu po sopstvenom nahođenju. Korisnička prava po ovoj licenci automatski se ukidaju bez obaveštenja ako se korisnik ne pridržava bilo kojih uslova ove licence. Po prestanku iste, korisnik će prestati sa svakom upotrebom softvera i izbrisati sve verzije softvera koje poseduje.

Odredbe o garanciji i ograničenju odgovornosti, navedene u nastavku, odnose se i na upotrebu Softvera.

15. Obaveštenje o kršenju autorskih prava

Ako smatrate da je bilo kom delu, zaštićenom autorskim pravima, moguće pristupiti putem Usluga na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, obavestite Kompaniju tako što ćete imenovanom agentu za zaštitu autorskih prava dostaviti sledeće informacije:

Fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlašćene da deluje u ime vlasnika;

Opis dela zaštićenog autorskim pravima za koje tvrdite da je prekršeno i opis aktivnosti za koju tvrdite da krši autorska prava;

Identifikacija URL-a ili druge određene lokacije na Uslugama gde se nalazi materijal ili se javlja aktivnost za koju tvrdite da krši autorska prava; Morate uključiti dovoljno podataka kako bismo mogli da lociramo pomenuti materijal ili aktivnost;

Vaše ime, adresa, broj telefona i adresa elekronske pošte;

Vaša izjava data pod zakletvom lažnog svedočenja da su (a) podaci koje ste dali tačni i da ste Vi vlasnik autorskih prava ili ste ovlašćeni da delujete u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povređeno; i (b) u dobroj meri verujete da ste uvereni da upotreba zaštićenog materijala nije odobrena od strane  vlasnika autorskih prava, bilo kog agenta vlasnika autorskih prava ili zakona.

Ako u dobroj meri verujete da je prijava o kršenju autorskih prava pogrešno podneta, možete poslati Kompaniji protivtužbu koja uključuje sledeće:

Vaše ime, adresu i broj telefona;

Izvornu adresu uklonjenog sadržaja;

Vaša izjava data pod zakletvom lažnog svedočenja da u dobroj meri verujete da je sadržaj uklonjen greškom; i izjava da pristajete na nadležnost Saveznog okružnog suda za sudski okrug u kome se nalazi vaša adresa ili ako je vaša adresa izvan Sjedinjenih Država za bilo koji sudski okrug u kome se web lokacija može naći i da ćete prihvati uručenje postupka od osobe koja je podnela originalnu žalbu.

Imajte na umu da Američki zakon o autorskim pravima zabranjuje podnošenje lažnog ili materijalno obmanjujućeg obaveštenja ili odgovora na pritužbu i svako takvo podnošenje može rezultirati odgovornostima, uključujući krivokletstvo.

Kompanija je odredila Nikolu Arsi’a kao svog agenta za primanje obaveštenja o tužbama zbog kršenja autorskih prava. Možete ga kontaktirati putem digital@veselafabrika.com .

16. Odricanje odgovornosti za garanciju

USLUGE SE PRUŽAJU "KAKVE JESU" I "KAO ŠTO SU DOSTUPNE", SA SVIM NEDOSTATCIMA I BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, A KOMPANIJA SE OVIM ODRIČE SVIH ODGOVORNOSTI I STANJA U ODNOSU NA USLUGE, BILO DA SU IZRAZITE, PODRAZUMEVANE ILI PROPISANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA OBUHVAĆENE (PODRAZUMEVANE) GARANCIJE I / ILI USLOVE PROMETNOSTI ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA, SPOSOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, TAČNOSTI, MIRNOG (NEPROMETNOG) UŽIVANJA I NEPOVREDE (NEKRŠENJA) PRAVA TREĆE STRANE.

PREDUZEĆE NE GARANTUJE DA ĆE USLUGE ZADOVOLJITI ZAHTEVE KORISNIKA ILI IM BITI OD KORISTI, DA ĆE DELOVANJE USLUGA BITI BEZ PREKIDA ILI BEZ GREŠAKA ILI DA SU USLUGE OSOBOĐENE RAČUNARSKIH VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH MEHANIZAMA. UKOLIKO SE LICENCIRANA APLIKACIJA ILI USLUGE POKAŽU KAO NEISPRAVNE, PREDUZEĆE NIJE ODGOVORNO ZA TROŠKOVE POVEZANE SA POTREBOM ZA SERVISIRANJEM ILI ZAMENOM OPREME ILI PODATAKA.

PREDUZEĆE NE DAJE GARANCIJE VEZANE ZA TAČNOST, POUZDANOST, POTPUNOST ILI RASPOLOŽIVOST USLUGA ILI GENERISANOG SADRŽAJA KORISNIKA PREDLOŽENOG ILI BILO KOG DRUGOG SADRŽAJA DOSTUPNOG ( PRISTUPLJENOG)  KROZ USLUGE.

PRENOS PODATAKA ILI INFORMACIJA, UKLJUČUJUĆI KOMUNIKACIJU ELEKTRONSKOM POŠTOM PREKO INTERNETA ILI DRUGIH JAVNO DOSTUPNIH MREŽA, NIJE SIGURAN I PREDMET JE MOGUĆEG GUBITKA, PRESRETANJA ILI PROMENE DOK JE U TRANZITU. PREMA TOME, PREDUZEĆE NE PREUZIMA BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KOJU ŠTETU KOJU KORISNIK MOŽE DOŽIVETI, ILI TROŠKOVE KORISNIKA KOJI MOGU NASTATI  KAO REZULTAT BILO KOJIH PRENOSA PREKO INTERNETA ILI OSTALIH JAVNO DOSTUPNIH MREŽA, KAO ŠTO SU  PRENOSI KOJI UKLJUČUJU RAZMENU ELEKTRONSKE POŠTE.

NI U KOM SLUČAJU SE TAKVI PODACI ILI INFORMACIJE NEĆE SMATRATI POVERLJIVIM, NEĆE STVARATI BILO KOJE FIDUCIJARNE OBAVEZE NA STRANI KOMPANIJE ILI REZULTATI BILO KAKVE ODGOVORNOSTI ZA VAS U SLUČAJU DA SE TAKVE INFORMACIJE NEPOVRATNO OSLOBODE ILI IM SE BEZ SAGLASNOSTI PRISTUPI OD STRANE TREĆIH LICA.

KOMPANIJA NE PREUZIMA ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKVE INFORMACIJE KOJE STE POSTAVILI NA USLUGE I NEĆE BITI ODGOVORNA ILI OBAVEZNA ZA BRISANJE, KOREKCIJU, UNIŠTENJE, OŠTEĆENJE ILI GUBITAK TAKVIH INFORMACIJA ILI NEUSPEVANJA DA TAKVE INFORMACIJE USKLADIŠTI.  KOMPANIJA ISTO TAKO NIJE ODGOVORNA ZA GUBITAK INFORMACIJA KROZ AKCIJU BILO KOG TREĆEG LICA ILI ZBOG OKOLNOSTI KOJE SU IZVAN KONTROLE KOMPANIJE. OD SVIH KORISNIKA SE OČEKUJE DA IMAJU SOPSTVENU REZERVU SVIH SVOJIH PODATAKA.

U POTPUNO DOZVOLJENOM STEPENU PO PRIMENJIVOM ZAKONU KORISNIK RAZUME I SLAŽE SE DA NI KOMPANIJA NITI BILO KO OD NJIHOVIH PRIPADNIKA ILI PODRUŽNICA, NJIHOVIH POŠTOVANIH DIREKTORA, SLUŽBENIKA, ZAPOSLENIH, POSLOVNIH PARTNERA, PREDSTAVNIKA ILI POSREDNIKA NE BI TREBALO DA ODGOVARAJU ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLEDIČNU, KAZNENU, PRIMERNU ILI BILO KOJU DRUGU VRSTE ŠTETE U VEZI SA ILI KAO REZULTAT KORIŠĆENJA USLUGA ILI BILO KOJIH AKTIVNOSTI KOJE KOMPANIJA PREDUZME ILI NE USPE DA PREUZME. OVO UKLJUČUJE ALI SE NE OGRANIČAVA NA ŠTETE NASTALE ZBOG GREŠKE, PROPUSTA, PREKIDA, NEDOSTATAKA, ODLAGANJA, RAČUNARSKIH VIRUSA, IZGUBLJENE DOBITI, GUBITKA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA, NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA I IZMENE PRENOSA I PODATAKA, TELESNE POVREDE, DUŠEVNE BOLI I OSTALIH MATERIJALNIH I NEMATERIJALNIH GUBITAKA. OVO OGRANIČENJE SE PRIMENJUJE BEZ OBZIRA NA TO DA LI SE ŠTETE (OŠTETE) POTRAŽUJU POD USLOVIMA UGOVORA, KAO REZULTAT NEMOGUĆNOSTI ILI NEMARNOSTI, A ČAK I AKO SE SAVETOVALO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

MAKSIMALNA ODGOVORNOST KOMPANIJE KOJA PROIZLAZI IZ OVIH USLUGA ILI JE U VEZI SA USLUGAMA ILI NJIHOVIM KORIŠĆENJEM, BEZ OBZIRA NA UZROK AKCIJE (BILO DA JE U UGOVORU, DELIKTU, KRŠENJU GARANCIJE ILI U NEČEM DRUGOM), NEĆE PREKORAČITI (PREMAŠITI) IZNOS KOJI JE PLAĆEN ZA USLUGE

PREDUZEĆE NIJE ODGOVORNO ZA BRISANJE ILI GUBITAK DATOTEKA ILI INFORMACIJA UČITANIH NA USLUGE. OD SIH KORISNIKA SE OČEKUJE DA IMAJU SOPSTVENU REZERVU SVIH DATOTEKA I INFORMACIJA UČITANIH U USLUGE.

17. Ograničenje sadržaja

OSIM BILO KAKVIH OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI IZLOŽENIH OVDE U POTPUNO DOZVOLJENOM STEPENU POD PRIMENJIVIM ZAKONOM, KORISNIK RAZUME I SLAŽE SE DA NI KOMPANIJA NITI BILO KO DO NJENIH PRIPADNIKA ILI PODRUŽNICA, NJENIH POŠTOVANIH DIREKTORA, SLUŽBENIKA, ZAPOSLENIH, POSLOVNIH PARTNERA, PREDSTAVNIKA ILI POSREDNIKA,  NE BI TREBALO DA ODGOVARA ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLEDIČNU, KAZNENU, PRIMERNU ILI BILO KOJU DRUGU VRSTU ŠTETE U VEZI SA ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA USLUGA ILI BILO KOJIH AKTIVNOSTI KOJE KOMPANIJA PREDUZME ILI NE USPE DA PREUZME. OVO UKLJUČUJE ŠTETE NASTALE ZBOG GREŠKE, PROPUSTA, PREKIDA, NEDOSTATAKA (MANA), ODLAGANJA, RAČUNARSKIH VIRUSA, IZGUBLJENE DOBITI, GUBITKA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA, NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA I IZMENE PRENOSA I PODATAKA, TELESNE POVREDE, DUŠEVNE BOLI I OSTALIH MATERIJALNIH I NEMATERIJALNIH GUBITAKA. OVO OGRANIČENJE SE PRIMENJUJE BEZ OBZIRA NA TO DA LI SE ŠTETE (OŠTETE) POTRAŽUJU POD USLOVIMA GARANCIJE, UGOVORA, KAO REZULTAT NEMOGUĆNOSTI ILI NEMARNOSTI, DELIKTA ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE A ČAK I AKO SU KOMPANIJA I NJENI ZAPOSLENI BILI SAVETOVANI O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.

MAKSIMALNA ODGOVORNOST KOMPANIJE KOJA PROIZLAZI IZ ILI JE U VEZI SA VAŠIM KORIŠIŠĆENJEM USLUGA, BEZ OBZIRA NA UZROK AKCIJE (POSTUPKA) (BILO DA JE U UGOVORU, DELIKTU, KRŠENJU GARANCIJE ILI U NEČEM DRUGOM), NEĆE PREMAŠITI IZNOS, PLAĆEN ZA USLUGE.

18. Odšteta

KORISNICI SE DOGOVARAJU DA ŠTITE, OSIGURAJU I DRŽE KOMPANIJU I NJENE PODRUŽNICE, SLUŽBENIKE, DIREKTORE, ZAPOSLENE, AGENTE, PREDSTAVNIKE I PARTNERE, BEZBEDNIM OD I PROTIV BILO KAKVOG GUBITKA, PREPREKE, TUŽBE, AKCIJE ILI ZAHTEVA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA RAZUMNE PRAVNE I RAČUNOVODSTVENE NAKNADE, NAVEDENE ILI REZULTIRANE IZ (a) VAŠEG KORIŠĆENJA USLUGA; (b) BILO KOG KORISNIKOVOG GENERISANOG SADRŽAJA ILI KOMUNIKACIJE, ILI (c) VAŠEG KRŠENJA USLOVA OVOG UGOVORA. KOMPANIJA BI TREBALA DA VAS ODMAH OBAVESTI O BILO KOJOJ TUŽBI, SUDSKOJ PARNICI ILI POSTUPKU I POMOGNE VAM O VAŠEM TROŠKU U ODBRANI BILO KAKVE TUŽBE, SUDSKE PARNICE ILI POSTUPKA. KOMPANIJA ZADRŽAVA PRAVO NA PREUZIMANJE EKSKLUZIVNE ODBRANE I KONTROLE BILO KOJIH MATERIJALA KOJI SU PREDMET NEPOSREDNE NAKNADE.

19. Obaveštenja

Korišćenjem Usluga pristajete na primanje elektronskih komunikacija od Kompanije. Ove komunikacije će sadržati elektronsku poštu o nalogu, lozinci, pristupu, marketingu, transakcionalim i drugim informacijama povezaime sa Uslugama i Vašim nalogom.

20. Dodatni uslovi i odredbe  

Ništa u ovom ugovoru nije namenjeno formiranju ili će se tumačiti kao formiranje zajedničkog ulaganja, partnerstva, odnosa poslodavac/zaposleni ili odnosa nalogodavca i agenta između korisnika i Kompanije.

Ovi Uslovi korišćenja usluga uređivaće se i tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije u kojoj se primenjuju, bez ozbira na sukob zakona i isključujući Konvenciju Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Neopozivo pristajete na isključivu nadležnost sudova koji se nalaze u Republici Srbiji u vezi sa bilo kojom radnjom koja proizilazi iz ovih Uslova korišćenja Usluga ili je u vezi sa njima i odričete se prigovora zasnovanog na nedostatku lične nadležnosti, mestu prebivališta, neodgovarajućeg mesta održavanja koje nije pogodno za takvu akciju. Ukoliko bilo koji sud sa nadležnom jurisdikcijom smatra da je bilo koja odredba ovih Uslova Usluge nevažeća ili neprimenjiva u bilo kom pogledu, takva odredba će se sprovesti u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, a preostale odredbe ovih uslova pružanja Usluge će se nastaviti u punoj snazi .

Neuspeh ili odlaganje bilo koje strane da izvrši ili sprovede bilo koje pravo ili zahtev (potraživanje) ne predstavlja odricanje od takvog prava ili zahteva i ni na koji način neće uticati na pravo te stranke da ga kasnije sprovede ili izvrši, osim ako ta stranka izričito izda pismeno odricanje, potpisano od strane ovlašćenog predstavnika.

U skladu sa ovim, ne možete dodeliti ove Uslove korišćenja Usluga ili bilo koja svoja prava ili obaveze.

Kao što je ovde izričito navedeno, ovaj Ugovor stvara prava i obaveze samo između Kompanije i svakog pojedinačnog korisnika i ne stvara nikakva prava za bilo koju drugu stranu.